Euroregionas Šešupė Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras Sveiki atvykę!   2020 m. gegužės 25 d.


Naujienos

Apie mus

Projektai

Dokumentai

Spauda apie mus

Fotogalerija

Užklausa

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų įsakymas
Mus rasite:
Bažnyčios g. 4
71120 Šakiai
Tel. 8 345 60759
faks. 8 345 60200
sakiai@sesupe.lt

Darbo laikas:
I-V - 9-18 val.

© Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras

Naujienos
2011-10-25
Šakių rajoną apraizgė menų voratinklis

     
  2011-10-25
Šakių rajoną apraizgė menų voratinklis


Nors zanavykų krašte yra pakankamas kultūros įstaigų tinklas ir gausu tradicinių kultūros renginių (net 26 kultūros centrai ir laisvalaikio salės 2009 metais organizavo 1268 renginius, kuriuose apsilankė 106 539 lankytojai), veiklą įvairina didėjančios bendruomenių iniciatyvos, tačiau dailė ir jos kūrinių sklaida išlieka labai mėgėjiška ir rajone netolygiai pasiskirsčiusi. Didžioji dalis kultūrinių renginių vyksta Šakių, Lukšių, Griškabūdžio, K.Naumiesčio seniūnijose. Sudėtinga situacija profesionaliojo meno srityje. Rajone yra tik 4 dailininkai profesionalai. Daugelis rajono bendruomenių narių nėra matę profesionaliosios dailės kūrinių parodų, bendravę su jų autoriais, dar mažiau jų yra susipažinę su kitų Europos šalių menais ir menininkais. Panaši situacija ir tautodailės srityje. Rajone yra tautodailininkų bendrija „Dailius“, tačiau visa jų veikla vyksta dažniausia Zyplių dvare, mažai pažįstama kitų šalių tautodailė, jos raida, esminiai bruožai, dabartinių liaudies meistrų kūryba. Ši kultūrinė situacija formuoja kultūrinę dalies rajono bendruomenių atskirtį, jos stokoja galimybių susipažinti profesionaliuoju menu bei kitų Europos šalių menu ir menininkais. Tarptautinio lygio parodos irgi rengiamos tik didžiuosiuose kultūros centruose, kultūrinė kaimo bendruomenių ir centro atskirtis didėja. Ją dar padidina materialinės priežastys bei kaimo žmonių užimtumas, dėl ko jie negali susipažinti su šiuolaikiniu menu ir jo tendencijomis. Siekiant spręsti šią problemą ir mažinti kultūrinę atskirtį Šakių krašto kultūros žmones subūrusi asociacija “Zanavykų seimelis“ nusprendė įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo meno srityje projektą. „ Menų voratinklis“. Svarbiausias projekto tikslas - bendradarbiavimo ir bendruomeninės veiklos plėtra meno srityje. Svarbiausi jo uždaviniai - plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius ir mainus menų srityje bei supažindinti Šakių rajono bendruomenes su Europos šalių bei profesionaliuoju menu, jo tendencijomis. Ypatingas dėmesys skirtas ne tik kultūrinės atskirties mažinimui bei profesionaliojo meno sklaidai didesnę kultūrinę atskirtį patiriančiose teritorijose, bet ir informacijai apie šiuolaikinės tautodailės tendencijas, kaimo gyventojų meninių poreikių lavinimui. Tarptautinio bendradarbiavimo menų sklaidos Šakių rajono bendruomenėse projekto „ Menų voratinklis“ partneriu pasirinktas viena iš labiausia izoliuotų Janukiškių bendruomenė. Tai geografinę, kultūrinę ir socialinę atskirtį patirianti, rajono pakraštyje esanti bendruomenė. Čia nėra buvę tarptautinio lygmens projektų, profesionalios dailės parodų ir menininkų. Aktyvi bendruomenė siekia lygiaverčio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiose srityse. Dalyvavimas šiame projekte bendruomenės nariams suteikė didesnes kultūrinės įvairovės pažinimo galimybes.


Įgyvendinant projektą buvo išplėtoti Šakių krašto bendruomenių tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai profesionaliosios dailės ir tautodailės srityse. Surengti du tarptautiniai meno plenerai dalyvaujant 22 menininkams iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos. Tai pleneras „Kalbanti žemė“ vykęs 2010 08 03 -15 Gelgaudiškyje ir menininkų pleneras „Sintautai 2010“ , vykęs 2010 08 15-22 Sintautuose. Plenere „Kalbanti žemė“ dalyvavo mūsų rajono partneriškos Lenkijos Goldapo savivaldybės profesionalūs tapytojai Barbara Kolejnik ir Zbignevas Mierunskis (Zbigniew Mierunski), estas Peteris Maimikas (Peeter Maimik), prancūzė Katerina Launai (Catherine Launay), vilniečiai Valentinas Antanavičius, Jonas Daniliauskas, klaipėdietė Rima Baukaitė, Radviliškyje gyvenantis Ramūnas Dagys, birštonietis Remigijus Janušaitis bei šakiečiai Lolita Rūgytė , Algimantas ir Audronė Vorevičiai. Menininkų plenere „Sintautai 2010“ , vykusiame bendradarbiaujant su tarptautinius meno sklaidos projektus įgyvendinančia viešąja įstaiga Sintautų akademija, dalyvavo latvių tapytojos Jana Araja ir Gita Kravala, lenkės Elžbieta Kina ir Danuta Pruchnicka, vilniškai Valentinas Ajauskas, Algis Augustaitis, Raigardas Kudirka, Vladas Lisaitis bei Birutė Matijošaitytė ir kauniškis Vidmantas Valentas.


Projekto įgyvendinimo metu Šakių krašto bendruomenės buvo supažindintos su 5 ES šalių -Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Estijos šalių daile, jos plėtros ir kitimo tendencijomis. Sukurti 22 dailės darbai ir jau surengtos 5 jų parodos Gelgaudiškio (08 14-09 02), Sintautų (08 21-09 07), Sudargo (09 05 -14 ), Jankiškių (09 15 -30 ), Plokščių (09 08- 29) bendruomenėse, kurių bendra trukmė - 86 dienos. Šias parodas aplankė daugiau kaip pusė tūkstančio šių 5 bendruomenių narių. Plenerų bei parodų atidarymo metu surengti 5 tarptautinio bendradarbiavimo sklaidos seminarai - susitikimai 5 bendruomenėse tema „ Šiuolaikinio meno tendencijos ir kaimo bendruomenių kultūra“. Juose dalyvavo arti 300 vietos bendruomenių narių. Taip pat 300 egzempliorių tiražu išleisti ir išplatinti bendruomenių nariams plenerų menininkus ir jų darbus pristatantys katalogų komplektai ir plakatai, įsigyta mobili parodų įranga. Kadangi projektas susilaukė didelio viso rajono bendruomenės dėmesio, jo rezultatus nutarta pristatyti ir Šakių rotušėje. Čia spalio 28 – lapkričio 16 dienomis numatoma eksponuoti plenero “Kalbanti žemė“, o lapkričio 17 – gruodžio 12 dienomis – plenero “ Sintautai 2011“ darbus.


Projektą „ Menų voratinklis“ finansavo Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos kryptis leader metodu) ir Šakių rajono savivaldybė. Šio projekto vadovė Aurelija Papievienė. Su projekto pabaiga jo metu vykdyta veikla nesibaigs. Profesionalių dailininkų plenerus „Kalbanti žemė“ numatoma ir toliau rengti kas dveji metai kitose atskirtį patiriančiose bendruomenėse. Tautodailės plenerai „Sintautai“ taip pat bus ir toliau organizuojami kasmet, pakviečiant dalyvauti įvairių ES šalių menininkus bei pristatant parodas ir kitose atskirtį patiriančiose bendruomenėse. Šių parodų - susitikimų organizavimas projekto metu skatina vietos bendruomenes pačias rengti panašius projektus, seminarus, parodas tuo mažinant kultūrinę atskirtį. Asociacijos “Zanavykų seimelis“ įsigyta mobili parodų įranga taip pat užtikrins parodų rengimo kitose bendruomenėse galimybes.

 Pirmas puslapis
Svetainės struktūra
Paieška svetainėje

V studija