Euroregionas Šešupė Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras Sveiki atvykę!   2020 m. kovo 31 d.


Naujienos

Apie mus

Projektai

Dokumentai

Spauda apie mus

Fotogalerija

Užklausa

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų įsakymas

Jurbarko r.
Apie rajoną

Ekonomika ir verslas

Socialinė parama

Ekologija

Kultūra

Turizmas

Jaunimo veiklaMus rasite:
Bažnyčios g. 4
71120 Šakiai
Tel. 8 345 60759
faks. 8 345 60200
sakiai@sesupe.lt

Darbo laikas:
I-V - 9-18 val.

© Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras

Pirmas puslapis » Jurbarko r. » Ekonomika ir verslasApie 2002 m. biudžeto vykdymą

Patikslintas 2002 m. rajono savivaldybės biudžeto 43191,9 tūkst. litų pajamų planas įvykdytas 43371,3 tūkst. litų, arba 100,4 proc., t.y., po 1998 m. pirmą kartą gauta viršplaninių pajamų. Rajono savivaldybės Tarybos sprendimais papildomai įstaigų poreikiams skirta 776 tūkst. litų, šia suma tikslinamas fizinių asmenų pajamų mokesčio planas.

Optimistiškai nuteikia, kad fizinių asmenų pajamų mokestis, surenkamas iš rajono mokesčių mokėtojų, įvykdytas 110,4 proc., t. y. surinkta 475,2 tūkst. litų daugiau negu planuota. Manome, jog tai sąlygojo rajone 2002 m. vykdyti dideli investiciniai projektai – Jurbarko vandenvalos įrenginių statybos ir nuotėkų surinkimo sistemos išplėtimo investicinis projektas bei Šimkaičių ir Vadžgirio pagrindinių mokyklų renovacija.

Mokestinės nepriemokos savivaldybės biudžetui 2003 m. sausio 1 d. sudarė 2484 tūkst. litų, tačiau atmetus beviltiškas bei bankrutuojančių įmonių skolas, išieškotina nepriemokos suma lieka tik 404 tūkst. litų. Per 2002 metus į savivaldybės biudžetą išieškota 310,1 tūkst. litų savivaldybės biudžetui tenkančios mokestinės nepriemokos.

Liko neįvykdytas žemės mokesčio planas. Savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į sunkią praėjusių metų vasarą, priėmė keletą sprendimų dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių sumažinimo. Dėl to negauta 452 tūkst. litų žemės mokesčio ir 318 tūkst. litų valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomos mokesčio. Šis mokestis savivaldybės tarybos sprendimu buvo sumažintas juridiniams asmenims dėl Vyriausybės nutarimu nebetaikomos valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas 2003 m. sausio 1 d. sudarė 2648 tūkst. litų. Lyginant su 2002 m. sausio 1 d. duomenimis, kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 1381,9 tūkst. litų. Grąžinta valstybės biudžetui 1016 tūkst. litų neprocentinė paskola. Bendras rajono savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2003 m. sausio 1 d., lyginant su 2002 m. sausio 1 d., išaugo dėl paimtų ilgalaikių paskolų, t.y. Šimkaičių ir Vadžgirio pagrindinių mokyklų renovacijai ir Jurbarko vandenvalos įrenginių statybai bei nuotėkų surinkimo sistemai išplėsti.

Analizuodami 2002 metų biudžeto išlaidų struktūrą, matome, kad 23888 tūkst. litų, arba 55,4 proc. biudžeto lėšų, sudarė darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, 6961,9 tūkst., litų arba16,2 proc., – pašalpos ir kita parama gyventojams, 2025,2 tūkst. litų (4,7 proc.) – šildymo išlaidos, 2582,1 tūkst. litų (6 proc.) buvo skirta paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui. Likusios lėšos skirtos kitoms įstaigų reikmėms.

Audronė Stoškienė,
Finansų skyriaus vedėja

ES finansuojami projektai Jurbarke

ES PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos lėšomis šiuo metu yra įgyvendinamas turizmo projektas „Jurbarko prieplaukos statyba – Nemuno vandens kelio infrastruktūros plėtra”.

Projekto metu bus pastatyta krantinė turistiniams ir keleiviniams laivams Jurbarke, rekonstruotas privažiavimo į prieplauką kelias. Įgyvendinus projektą bus sudarytos techninės prielaidos atgaivinti Lietuvos vidaus vandens transportą, tarp jų ir keleivinį – turistinį vandens transportą; atkurti ir praplėsti Lietuvos ir tarptautinę vandens transporto infrastruktūrą; sudarytos galimybės vystyti turizmą vidaus vandens keliais. Projekto įgyvendinimas itin svarbus visai Nemuno turizmo kelio infrastruktūrai vienijančiai regiono, nacionalinius ir tarptautinius turizmo kelius. Projektas apima ir informacinę sklaidą: projekto pristatymo renginį, reklamą leidiniuose.

Jurbarko stacionarios prieplaukos statybos pradžia yra itin svarbi Jurbarko miesto strateginei plėtrai. Prieplaukos pastatymas leistų iš esmės pakeisti Jurbarko svarbą Lietuvos ir tarptautiniuose turistinių maršrutų žemėlapiuose, sudarytų sąlygas į šį gamtiniais ir kultūriniais objektais turtingą regioną pritraukti gausesnius vietinių ir užsienio turistų srautus. Tai turėtų teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, nes skatintų smulkaus verslo plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą turizmo paslaugų sferoje. Projekto biudžetas – 258776 EUR; PHARE ESS – 160000 EUR; Jurbarko rajono savivaldybės įnašas – 98776 EUR.
Projekto trukmė: 2002-09-30 – 2003-10-01.

Jurbarko rajono pramonė ir verslas

Rajone veikia per 800 įmonių, iš jų 95 proc. yra smulkios ir tik apie 5 proc. sudaro vidutinės įmonės. Stambių ūkio subjektų rajone nėra. Miškų, natūralių gamtinių (žvyras, smėlis), kultūrinių-istorinių, kraštovaizdinių išteklių gausa sudaro prielaidas turizmo, gamtinių išteklių gavybos, medžio apdirbimo verslo vystymuisi. Jau šiuo metu rajone veikia per 300 medienos apdirbimo įmonių, didžiausios iš jų savo produkciją eksportuoja į ES rinkas. Atsigauna gavybos pramonė, auga kaimo turizmo paslaugų teikėjų skaičius. Tačiau bendrą rajono ekonominį augimą stabdo investicijų į paslaugų ir gamybos verslo modernizavimą, infrastruktūros vystymą stoka, kvalifikuotos darbo jėgos ribotumas.

Įmonės pavadinimas

Adresas

Telefonas, faksas

El. paštas, interneto puslapis

Kontaktinis asmuo

AB „Dainiai“

Dainiai, Jurbarko r.

8~447 70210
f. 8~-447 72283

dainiai@jurbarkas.omnitel.net

Kasparas Jurevičius

Žilinskio A. ir Ko KŪB

Dainiai, Jurbarko r.

8~447 70120
f. 8~-447 70128

www.elektra.lt info@elektra.lt

A. Žilinskis

UAB „Romansas“

Lauko g. 12 a, Jurbarkas

8~447 72207 8~-447 72010

Romansas Dragūnavičius

Jurbarko miškų urėdija

Miškininkų g. 5, Jurbarkas

8~447 72262

Faustas Bakys

UAB „Pijušas“

Statybininkų g. 2, Jurbarkas

8~447 79040,
f. 8~447 79041

pijus@jurbarkas.omnitel.net

Saulius Danisevičius

UAB „Jurbarko komunalininkas“

Kauno g. 25, Jurbarkas

8~447 72870

komunalininkas@
jurbarkas.omnitel.net

Juozas Mozūraitis

UAB „Kamita“

Vytauto Didžiojo g. 87, Jurbarkas

8~447 52515
f. 8~447 71408

jvc-e@jurbarkas.omnitel.net

Irena Kaminskienė

UAB „Medrasta“

Barkūnų g. 29, Jurbarkas

8~447 71894
f. 8~447 71894

-

Darius Stučinskas

UAB „JurLota“

Vytauto Didžiojo g. 81, Jurbarkas

8~447 72299
f. 8~-447 7626

lota@jurbarkas.omnitel.net
www.omnitel.net/lota

Jonas Reičiūnas

Giniečio A. TŪB „Ateities projektas“

Šiaurės g. 12, Jurbarkas

8~-447 79225 8~447 72846

ateitiesprojektas@takas.lt

Antanas Ginietis

Informacija ir konsultacijos apie Jurbarko rajono verslo padėtį bei investicines galimybes teikiama VšĮ Jurbarko verslo centre (S.Dariaus ir S.Girėno g. 120A, tel./faks +370 447 71408 arba el. paštu jvc-e@jurbarkas.omnitel.net). Įstaigos darbuotojai bendrauja anglų, vokiečių bei rusų kalbomis, todėl gali teikti vertimo bei vertėjavimo paslaugas, padėti rengiant bei tvarkant reikalingą įmonės dokumentaciją. Jurbarko verslo centro patalpose galima išsinuomoti kompiuterinę darbo vietą.

Vokiškai kalbančių šalių atstovams įvairi investicinio pobūdžio informacija dažnai teikiama UAB „Litlec“, tel. +370 447 70140, interneto puslapis  http://www.litlec.lt 

Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai investuotojus gali supažindinti su rajono investicijų teisine baze, pateikti galimų privatizuojamų objektų sąrašą, pristatyti investavimo sąlygas bei būdus. Detalesnės informacijos teirautis Statybos ir ūkio skyriuje, tel.: +370 447 70173 arba el. paštu a.stalgys@jurbarkas.w3.lt. arba http://www.jurbarkas.lt
Pirmas puslapis
Svetainės struktūra
Paieška svetainėje

V studija