Euroregionas Šešupė Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras Sveiki atvykę!   2020 m. kovo 31 d.


Naujienos

Apie mus

Projektai

Dokumentai

Spauda apie mus

Fotogalerija

Užklausa

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų įsakymas

Marijampolės sav.
Apie savivaldybę

Ekonomika ir verslas

Socialinė parama

Ekologija

Kultūra

Turizmas

Jaunimo veiklaMus rasite:
Bažnyčios g. 4
71120 Šakiai
Tel. 8 345 60759
faks. 8 345 60200
sakiai@sesupe.lt

Darbo laikas:
I-V - 9-18 val.

© Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras

Pirmas puslapis » Marijampolės sav. » KultūraMarijampolės miesto kultūros centras
Stoties g. 16, Marijampolė
Tel.: (8~343) 7 46 00, 7 29 26, 7 46 59
Direktorė Iraida Skirpstienė

Marijampolės miesto kultūros centras – kultūrinė įstaiga, vienijanti 10 kolektyvų su daugiau kaip 250 meno mėgėjų: šokėjų, dainininkų, muzikantų ir, žinoma, teatro gerbėjų. Kultūros centras turi savo tradicinius renginius, ieško naujų renginių organizavimo formų, tuo pritraukdamas įvairaus amžiaus lankytojus: pradedant ikimokyklinio amžiaus vaikais ir baigiant pagyvenusio amžiaus žmonėmis. Kultūros centro bazė – žiūrovų salė, talpinanti 500 lankytojų, puiki choreografijos salė.

Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Vytauto g. 20, Marijampolė,
Tel.: (8~343) 5 18 62, 5 29 45
Direktorė Daiva Kirtiklienė
direktore@marijampole.mvb.lt  pavaduotoja@marijampole.mvb.lt 

Biblioteka savo istoriją skaičiuoja nuo 1921 metų, kai Marijampolėje buvo įsteigtas Centrinio valstybinio knygyno skyrius, atliekantis viešosios bibliotekos funkcijas. 1937 m. bibliotekai buvo suteiktas žymaus švietėjo Petro Kriaučiūno vardas, jos fonduose buvo daugiau kaip 6 tūkst. egzempliorių leidinių. Per metus biblioteka pasipildydavo apytiksliai 500 egz. leidinių, dirbo 1 darbuotojas. Per karą sudegusios bibliotekos fondai buvo atkuriami lėtai. Vystantis bibliotekų tinklui Lietuvoje, 1950 m. biblioteka tapo rajonine, o 1976 metais – centrine biblioteka, sujungusi į bibliotekų sistemą Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių bibliotekas. 1990 m. bibliotekai grąžintas Petro Kriaučiūno vardas.
Biblioteka turi 26 filialus, iš jų 1 mieste (Draugystės g. 5, tel. (8~343) 7 26 79), kuriame įsteigtas Viešasis Interneto centras (VIC) ir 25 kaimo filialus seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose. 2003 m. pradžioje bibliotekų fonduose buvo daugiau kaip 193 tūkst. fizinių vienetų leidinių. Per metus bibliotekos fondai pasipildė 22202 fizinių vienetų leidiniais, iš jų 10940 fizinių vienetų naujų knygų. Viešoji biblioteka gauna 191 pavadinimo periodinius leidinius. 2002 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaitė 13210, arba 18,7 proc. visų Marijampolės savivaldybės gyventojų. Per metus skaitytojams išduodama beveik pusė milijono leidinių. Viešojoje biblioteka skaito 5221 skaitytojas, jiems išduodama beveik 200 tūkst. fizinių vienetų leidinių. Per dieną Viešosios bibliotekos skyriuose vidutiniškai apsilanko 300 lankytojų, kurie bibliotekoje gauna jiems reikalingą informaciją, skaito periodinius leidinius, knygas, dalyvauja bibliotekos renginiuose.

Viešoji biblioteka Marijampolėje – bendruomenės kultūros ir informacijos centras. Per metus bibliotekoje organizuojama daugiau kaip 100 kultūrinių renginių: leidinių parodų, literatūrinių vakarų, knygų pristatymų, konkursų ir viktorinų vaikams, lėlių teatro spektaklių, dailės, tapybos, fotografijos parodų. Beveik 2000 m2 ploto bibliotekos patalpose veikia skaityklos: interneto, informacijos, periodikos, meno ir garso leidinių skaityklos, abonementas, vaikų literatūros skyrius. Bibliotekoje esančios 3 salės panaudojamos konferencijoms, seminarams organizuoti, dailės parodoms ir kultūriniams renginiams rengti. Biblioteka teikia mokamas paslaugas pagal Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą: dokumentų kopijavimas, dokumentų spausdinimas lazeriniu spausdintuvu, darbas kompiuteriu, paieška elektroninėse duomenų bazėse, salių nuoma, lėlių teatro spektakliai, dailės parodų pristatymai.
Treti metai bibliotekoje kuriamas elektroninis katalogas, įdiegiama LIBIS Komplektavimo ir katalogavimo posistemė.
Pirmas puslapis
Svetainės struktūra
Paieška svetainėje

V studija